The South Asian Times

17 January 2020 21:45 PM
Contact us

Forsythe Media Group, LLC
The South Asian Times
95 Broadway, Suite # 2
Town Center Building
Hicksville, NY 11801

Kamlesh@TheSouthAsianTimes.info

 

(516)390-7847


Kamlesh C. Mehta
Chairman & Co-Founder
Chairman@TheSouthAsianTimes.info


Arjit Mehta
President

Arjit@TheSouthAsianTimes.info


Parveen Chopra
Managing Editor
Editor@TheSouthAsianTimes.info


Associate Editors

Hiral Dholakia - Dave, Meenakshi Iyer


Contributing Editors

Prakash Bhandari, Ashok Ojha, Jinal Shah, Ashok Vyas, Vikas Girdhar, Dr. Prem Kumar Sharma, Melvin Durai, Harry Aurora, Dr. Akshat Jain, Nupur Joshi, Bharat Bhushan Chopra